סיוע במצבי לחץ

פרוייקט הסיוע במצבי לחץ של ארגון שיבננדה, בהנהלת היוגה פארם קליפורניה, ארה"ב

בבחרי להמשיך אני מאשר/ת כי ברור לי שהשרות המדובר אינו שרות ייעוץ רפואי או פסיכולוגי, ואני משחרר/ת באופן מלא ומוחלט את מרכז שיבננדה ליוגה וודנטה או מי משלוחיו/ מנהליו/ סוכניו מכל אחריות שהיא בנוגע לפגישת הייעוץ