נֹעַם אלוהי: אהימסה – אבן היסוד של היוגה

אהימסה – אי-אלימות – אבן היסוד של היוגה

הצעד הראשון בדרך להתחדשות רוחנית וגילוי טבעו האלוהי של האדם הוא ביטול טבעו החייתי. התכונה השלטת של בעלי-החיים היא אכזריות. לפיכך, מצווים המורים החכמים על אַהִימְסָה – אי-אלימות. אהימסה היא שיטת העל היעילה ביותר לביטול ולמחיקה מוחלטים של הפָּסוּ-סְוָובהָוָוה שבאדם.

תרגול אהימסה מפתח אהבה. אהימסה היא שם נוסף לאמת או לאהבה. אהימסה היא אהבה כלל עולמית. אהבה טהורה. היאפּרְם אלוהי. במקום בו יש אהבה יש אהימסה. במקום בו יש אהימסה קיימים אהבה ושירות בלתי אנוכי. כל אלה הולכים יחדיו.

המסר האחד של כל הקדושים, נביאי כל הזמנים וכל המקומות הוא המסר של האהבה, של אהימסה, של שירות לא אנוכי. אהימסה היא התכונה הטובה והנאצלת ביותר מכל אלה הבאות לידי ביטוי בחיי היומיום ובפעולותיהן של נשמות מושלמות. אהימסה היא האמצעי היחיד, לא רק להשגת גאולה, אלא גם להנאה ללא הפרעה משלווה ונועם עילאי. האדם ישיג שלווה בכך שלא יפגע בשום יצור חי.

קיימת רק דת אחת – דת האהבה של השלום. קיים רק מסר אחד –  מסר האהימסה. אהימסה היא חובתו העליונה של האדם.

אהימסה, או ההימנעות מגרימת כאב לכל יצור מרגיש, היא תכונה ייחודית, המודגשת על-ידי תורת המוסר ההודית. משחר ימיה של התרבות ההודית היתה האהימסה או אי-אלימות אחת מעקרונותיה ואמונות היסוד שלה. אהימסה היא כוח רוחני גדול ועצום.

 

משמעות האהימסה

האהימסה, או אי-פגיעה, משמעותה, כמובן, אי-הריגה. אולם אי-פגיעה אינה רק אי-הריגה כשלעצמה. במשמעותה הרחבה, אהימסה או אי-פגיעה, משמעותה הימנעות מוחלטת מגרימת כל כאב או נזק לכל יצור מרגיש, בין שבמחשבה, בין שבדיבור או בין שבמעשה. אי-הפגיעה דורש הכרה, דיבור ויד בלתי פוגעים.

אהימסה אינה רק אי-פגיעה במובנה השלילי. משמעותה אהבה קוסמית חיובית. זהו פיתוח של גישה נפשית שבה האהבה תופסת את מקום השנאה. אהימסה היא הקרבה אמיתית. אהימסה היא סליחה. אהימסה היא שָׁקטִי. אהימסה היא עוצמה אמיתית.

 

צורות עדינות של הימסה – אלימות

רק האדם הפשוט חושב שאהימסה היא הימנעות מפגיעה גופנית בכל היצורים המרגישים. אך זוהי רק הצורה הגסה של אהימסה. נדר האהימסה מופר אפילו על-ידי הפגנת בוז כלפי אדם אחר, על-ידי טיפוח חוסר חיבה בלתי הגיוני או דעה קדומה כלפי אדם כלשהו, על-ידי הזעפת פנים כלפי אדם אחר, על-ידי שנאת אדם אחר, על-ידי התעללות באדם אחר, על-ידי הליכת רכיל על אחרים, על-ידי דיבור בגנותם או השמצתם של אחרים, על-ידי טיפוח מחשבות של שנאה, על-ידי הפצת שקרים או על-ידי הרס האחר בכל דרך שהיא. 

כל דיבור גס רוח ופוגעני הוא הימסה. שימוש במילים פוגעות כלפי קבצנים, משרתים או בני מעמדות נמוכים הוא הימסה. פגיעה ברגשותיהם של אחרים על-ידי מחוות, ארשת פנים, נימת דיבור ומילים לא נעימות גם היא הימסה. העלבה או הלבנת פנים של אדם בנוכחות אחרים גם הן הימסה זדונית. הצדקת פעולות פוגעניות מצד אחר היא הימסה עקיפה. הימנעות מהקלה על כאבו של אחר או אפילו מביקור אצל אדם במצוקה היא סוג של הימסה. זהו חטא ההזנחה. הימנע לחלוטין מכל צורה של גסות, ישירה או עקיפה, מיידית או מעוכבת. תרגל אהימסה בצורתה הטהורה והייה אלוהי. אהימסה ואלוהות אחד הם.

 

תרגול הדרגתי של אהימסה

כאשר מתעוררות בהכרה מחשבות של נקמה ושנאה, נסה לשלוט קודם כל בגוף הגשמי ובדיבור. אל תשמיע מילים רעות וקשות. אל תגנה. אל תנסה לפגוע באחרים. אם תצליח לבצע זאת במשך כמה חודשים, מחשבות הנקם, שלא זכו לצאת החוצה, יגוועו מעצמן. קשה מנשוא לשלוט במחשבות מעין אלה מלכתחילה, כאשר אין ביטחון בשליטתך על הגוף והדיבור.

ראשית שלוט בגופך הגשמי. כאשר אדם מכה אותך, שמור על שקט. דכא את רגשותיך. נהג על-פי הוראותיו של ישוע ב”דרשתו על ההר”. ישוע אמר: “אם אדם סוטר לך על לחי אחת, הושט לו גם את הלחי השנייה. אם אדם לוקח את מעילך, תן לו גם את חולצתך.” בהתחלה זה קשה ביותר. הסָמסקָרוֹת העתיקות של קנאה, “שן תחת שן”, “מידה כנגד מידה”, “עין תחת עין” ו”תשלום באותו המטבע” – כולן יכפו עליך נקמה. אבל יהיה עליך להמתין ולהירגע. התבונן והרהר. תרגל וִיצָ’רָה. ההכרה שלך תירגע. גם יריבך, שזעמו היה רב, מכיוון שלא נתקל בכל התנגדות מצדך, יירגע. הוא יופתע ואף יבהל נוכח עמידתך כחכם. עד מהרה תזכה בכוח עצום. שאף אל אידיאל זה. נסה להגיע אליו גם אם בצעדים מהוססים בתחילה. החזק בהכרתך תמונה נפשית חדה וברורה של אהימסה ויתרונותיה הלא מדידים.

לאחר שתשלוט בגוף שלוט בדיבורך. קבל החלטה נחושה:”מהיום לא אומר מילה רעה לאיש”. אתה עלול להיכשל מאה פעמים. מה זה משנה? לאט לאט תתחזק. בדוק את דחף הדיבור. התבונן תוך תרגול של שתיקה. תרגל קְשָׁמָה או סליחה. אמור לעצמך:”הוא נשמה של תינוק. הוא בור. לכן עשה זאת. אסלח לו הפעם. מה ארוויח אם אפגע בו בתמורה? לטעות זה אנושי, סליחה היא אלוהית.” בהדרגה וַתֵּר על אַבּהִימָנָה. אַבּהִימָנָה היא השורש של הסבל האנושי.

לבסוף פנה אל המחשבות ובדוק את מחשבת הפגיעה. לעולם אל תחשוב לפגוע במישהו אחר. עצמי אחד שוכן בכל. הכול הוא התגלמות של האלוהים האחד. כאשר אתה פוגע באחר, אינך אלא פוגע בעצמך. כאשר אתה משרת את האחר אתה משרת את עצמך. אהוב את כולם. שרת את כולם. אל תשנא אף אחד. אל תעליב אף אחד. אל תפגע באף אחד במחשבה, במילה או במעשה. נסה לדמות את עצמך בכל היצורים. דבר זה יקדם אהימסה.

 

מגבלות תרגול אהימסה

אהימסה מושלמת אינה אפשרית. היא אינה אפשרית אפילו עבור הסָנִיָסִין בעל המצפון הרב ביותר. כדי להתאמן בכך באופן מושלם עליך להימנע מלהרוג אין-ספור יצורים כאשר אתה הולך,יושב, אוכל, נושם, ישן ושותה. לא תצליח למצוא אדם אחד בעולם שלא גרם נזק. על כורחך עליך להרוס צורות חיים כדי לשרוד ולחיות. מבחינה פיזית אינך יכול לציית לחוק אי-הפגיעה באופן מושלם, מכיוון שגם תאי הדם הלבנים שבדמך הורסים מיליונים של חיידקים ומחוללי מחלות מסוכנים הפולשים לגוף.

לפי אחת האסכולות, אם הריגתו של שודד אחד תגרום להצלת חייהם של אלפי אנשים, לא נחשיב זאת כהימסה. אהימסה והימסה הן מושגים יחסיים. יש האומרים כי האדם רשאי להגן על עצמו בעזרת כלים, ולהשתמש במעט אלימות כאשר נשקפת לו סכנה, וגם זה לא נחשב להימסה. האנגלים יורים על-פי רוב בסוסים ובכלבים היקרים להם כאשר הם נתונים תחת סבל חמור, וכאשר אין דרך אחרת לשחרר אותם מסבלם. הם מקווים לשחרור מיידי של נשמתם מהגוף הגשמי. המניע הוא הגורם החשוב ביותר. הוא בבסיס כל דבר.

הסָנִיָסִין לא אמור להגן על עצמו ולנהוג באלימות אפילו כאשר חייו בסכנה. עבור האדם מן הישוב אהימסה אמורה להיות המטרה. אך הדבר לא ייחשב לו לסטייה מהעיקרון, אם ימצא מפלט מדי פעם בהימסה מתוך צורך אמיתי וללא כוונה אנוכית. אל לה להכרה לנהוג ברכות-לב בהקשר זה. אם תהיו רכי-לב, ההכרה תמיד תנצל זאת ותאיץ בכם לנהוג באלימות. תנו לאדם אצבע והוא ירצה את כל היד. אם לא נגביל אותה תאמץ הכרתנו מדיניות זאת מיד.

אהימסה היא אף פעם לא מדיניות. היא מעלה נשגבת. היא איכותם הבסיסית של מחפשי האמת. אין אפשרות להגשמה עצמית ללא אהימסה. רק באמצעות תרגול אהימסה תוכל להגשים ולהבין את העצמי העליון או הברהמן. אלה שעבורם האהימסה היא מדיניות עלולים להיכשל פעמים רבות. הם גם יתפתו לבצע מעשים אלימים. מאידך גיסא, אלה שייצמדו באדיקות לשבועת האהימסה כאל ציווי אלוהי או עמוד התווך עליו מושתתים כל תרגולי היוגה, לא יתפתו לעולם לנהוג באלימות.

(מתוך הספר נֹעַם אלוהי, סוואמי שיבננדה)